Het belang van eiwit volgens de Internationale voedingsrichtlijnen (2019) voor IC-patiënten

Het belang van het behalen van eiwitdoel zonder het risico van overvoeden volgens de meest recente internationale IC-voedingsrichtlijnen.

Internationale richtlijnen

Inleiding

Verlies van spiermassa en bijkomende complicaties

Spiermassaverlies en ondervoeding komt veel voor bij patiënten op de IC. Ongeveer 50% van de patiënten haalt het voedingsdoel niet tijdens het verblijf op de IC. Een adequate voedingsinterventie kan een belangrijke bijdrage leveren aan overleving en herstel van deze patiënten.

Ondervoeding op de IC is het gevolg van een sterk verhoogd katabolisme en daarmee de verhoogde voedingsbehoefte van de patiënt.  Ondervoeding op de IC wordt geassocieerd met o.a. langdurig disfunctioneren van de ademhaling en een verhoogde mortaliteit. 

Eiwit is het belangrijkste macronutriënt om in deze fase bij te dragen aan behoud van spiermassa en heeft ook een bewezen effect op morbiditeit en mortaliteit. 

Een adequate hoeveelheid eiwit is essentieel in de dieetbehandeling van IC-patiënten. Een vroege start met eiwitrijke enterale voeding is belangrijk en heeft laten zien de mortaliteit te verlagen, het aantal complicaties ten gevolge van een infectie te verminderen en de duur van het verblijf op de IC te reduceren. 1,2

Internationale voedingsrichtlijnen voor patiënten op de IC adviseren een eiwitdoel variërend tussen 1,2 en 2,2 g/kg/dag en een sondevoeding op basis van intact eiwit. Alleen bij aanhoudende gastro-intestinale complicaties kan gekozen worden voor een andere formule. 1,3,6,7 

Relevante aanbevelingen uit de ESPEN richtlijn voeding op de IC 2019

  • Iedere patiënt die langer dan 48 uur op de IC ligt heeft een risico op ondervoeding. (Uitspraak 1)
  • Als orale inname niet mogelijk is zou sondevoeding binnen 48 uur moeten worden geïnitieerd. (aanbeveling 4 & 5) 
  • Om overvoeden te voorkomen wordt geadviseerd om te starten met hypocalorisch voeden: niet meer dan 70% van gemeten/berekend energieverbruik gedurende de eerste 3 tot 7 dagen van IC opname. (aanbeveling 8)
  • Als indirecte calorimetrie wordt gebruikt voor het meten van het energieverbruik kan vanaf dag 4 opgebouwd worden naar 80 - 100 % van de voedingsbehoefte. Bij gebruik van formules (bijv. Harris & Benedict) hypocalorisch blijven voeden gedurende de eerste 7 dagen van IC opname. (Aanbeveling 16, 17 & 18)
  • Het eiwitdoel tijdens IC opname is geleidelijk opbouwen naar 1,3 g eiwit /kg lichaamsgewicht. (aanbeveling 22) Starten met een sondevoeding op basis van intacte eiwitten geniet de voorkeur.

48 uurSondevoeding icon

Belangrijkste conclusie:
Hypocalorisch voeden met een eiwitdoel van 1,3 g/kg lichaamsgewicht vraagt om een enterale voeding met een hoge eiwit-energie ratio.

 

Voorbeeldcasus:

Man, lengte 175 cm, gewicht 80 kg

Berekende energiebehoefte (EE) met Harris Benedict + 30% toeslag voor ziektelast (trauma) en activiteit: 2157 kcal

Starten met hypocalorisch voeden (70% EE): 1510 kcal en een progressief eiwitdoel van 1,3 g/kg

1176 ml Nutrison Protein Intense gedurende 24 uur levert 1482 kcal en 118 g eiwit (1,47 g/kg)

Prof. Stephen McClave over het dichten van het gat tussen de wetenschap en de praktijk door middel van richtlijnen

Bekijk hier de video

 
De NutriCalculator; hét hulpmiddel om de richtlijnen naar de praktijk te brengen
 
De NutriCalculator vereenvoudigt het berekenen van de voedingsbehoefte van uw patiënt. Een eenvoudig hulpmiddel dat u altijd ter beschikking heeft op uw mobiele telefoon of tablet. Naast het berekenen van de benodigde behoefte geeft de NutriCalculator ook direct inzicht in het best passende enterale product en toedieningssnelheid. Scan de QR code met uw telefoon om de app te downloaden in de appstore van IOS en Android of zoek in uw Appstore naar ‘Nutricalculator’. 
Benieuwd naar productgerelateerde oplossingen voor uw IC-patiënt? Klik dan hier <link to landingspage #2) voor meer informatie over de IC-oplossing van Nutricia.
QR code NutriCalculator

NutriCalculator flyer

Referenties
1 McClave SA, Taylor BE, Martindale RG, et al. Guidelines for the Provision and Assessment of Nutrition Support Therapy in the Adult Critically Ill Patient: Society of Critical Care Medicine (SCCM) and American Society for Parenteral and Enteral Nutrition (A.S.P.E.N.). Journal of Parenteral and Enteral Nutrition. 2016;40:159-211. 
2 Kreymann KG, Berger MM, Deutz NEP, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Intensive care. Clinical Nutrition. 2006;25:210–23.
3 Singer P, Blaser AR, Berger MM, et al. ESPEN guideline on clinical nutrition in the intensive care unit. Clinical Nutrition. 2019;38:48-79.
4 Weijs PJM, Looijaard W, Beishuizen A, et al. Early high protein intake is associated with low mortality and energy overfeeding with high mortality in non-septic mechanically ventilated critically ill patients. Critical Care. 2014;18:701-10. 
5 Allingstrup MJ, Esmailzadeh N, Knudsen W, et al. Provision of protein and energy in relation to measured requirements in intensive care patients. Clinical Nutrition. 2012;31:462-8.
6 Sioson MS.et al.(2018) Clin. Nutr. ESPEN;156-164 4. 
7 Hurt D. et al. (2017) Nutrition in Clinical Practice Volume 32, suppl.1 142S-151S

 
 

Downloaden